Return to League Index


Victoria National Premier League Two 2021

Scorers

Kingston City

Player Goals Ass. Points Penalty
Petros Skapetis 7 - 7 2
Cooper Legrand 6 - 6 -
Triantafilos Skapetis 6 - 6 4
Gio Marafioti 3 - 3 -
Stephen Hatzikostas 2 - 2 -
Mark Offeh 1 - 1 -
Faisal Sakhizada 1 - 1 -
Mouad Zwed 1 - 1 -
Return to League Index

Return to League Index